2share by cazimir

Description

pulled from site's meta description

Cazimir is een advocatenkantoor dat de particulier én de ondernemer bijstaat in de bescherming en fiscale optimalisatie van zijn vermogen, zowel nationaal als internationaal. De volgende drie pijlers van het kantoor bestrijken dan ook samen alle mogelijke facetten van dat vermogen: (1) Met een deskundige vermogensplanning verstrekken we gemoedsrust en vermijden we desgevallend hoge successierechten. (2) Een belangrijk vermogensbestanddeel is het vastgoed. In het domein van de complexe vastgoedfiscaliteit adviseren we op een efficiënte wijze zowel privépersoon als (zijn) ondernemingen. (3) Tot slot richten we ons ook op de fiscale optimalisatie en de (familiale) opvolging van ondernemingen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for 2share.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=2share.be&oldid=64257156"