2Speak.se

About 2Speak.se

Vi levererar professionella speakerinläsningar till allehanda ändamål t.ex. radio och TV-reklam, telefonsvararmeddelanden eller flashpresentationer. Tillgång till vår egen studio gör att vi kan leverera jobb snabbt och flexibelt. Vi har även tillgång till mobil inspelningsutrustning och kan därför leverera speakeruppdrag överallt med alla tänkbara äkta bakgrundsmiljöer såväl som helt bakgrundsfria studioinläsningar.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=2Speak.se&oldid=54687977"