Czarno na Białym - bloog.pl

Description

pulled from site's meta description

Czarno na Białym W świecie reklamy i marketingu pojawia się mnóstwo ciekawych projektów, których nie sposób zapamiętać i skatalogować. Niektóre to perły, a inne okazują się spektakularnymi poraşkami. W tym miejscu gromadzę informacje o inspirujących akcjach i błędach, których lepiej nie powtarzać. Wybór opisywanych kampanii i projektów jest subiektywny, ich ocena równieş. - Serwis Blog w Wirtualna Polska S.A. - pierwszy portal w Polsce.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for zapiskibrandmanagera.bloog.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:Białym]]


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=zapiskibrandmanagera.bloog.pl&oldid=62915187"