Yrityskylä

Description

pulled from site's meta description

Kylä kasvattaa! Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Palkittu opintokokonaisuus tavoittaa jo puolet Suomen kuudesluokkalaisista.


This is an automatically generated AboutUs page for yrityskyla.fi. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=yrityskyla.fi&oldid=40385053"