xAmXi.com

About xAmXi.com

Hai ngày cưới: hai người một cái hai người một ly Lắc kêu: cạn hết ly không lông dền, ai còn lông dền là lấy cái lý“lắc” nhẹ vào đầu xem có“kêu” hok. Vào 3 ra 7:  ai mới vào lên 3 chai, còn ai ra về thìđể lại 700k, còn không thì [...Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=xAmXi.com&oldid=32884549"