Wydawnictwo Edukacyjne

Description

pulled from site's meta description

Wydawnictwo Edukacyjne publikuje nowoczesne podręczniki i programy nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzi działalność dydaktyczną (warsztaty dla nauczycieli) oraz drukuje dwumiesięcznik Nowa Polszczyzna


This is an automatically generated AboutUs page for we.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=we.pl&oldid=39792573"