Fundacja Wcześniak - Rodzice Rodzicom

Description

pulled from site's meta description

Fundacja Wcześniak wspiera rodziców dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży, prowadząc subkonta ich dzieci, umożliwiając im dostęp do informacji oraz wsparcie przez kontakt z rodzicami, którzy przeszli tę samą drogę.


This is an automatically generated AboutUs page for wczesniak.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=wczesniak.pl&oldid=45486519"