Stamning - Sidan för dig som stammar, är anhörig eller för dig som vill veta med om stamning

Description

pulled from site's meta description

Normalt uppfattas stamning som en talrubbning. I själva verket är stamning ett oerhört komplicerat tillstånd som innebär mycket mer än enbart ljudupprepningar,

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for stamning.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=stamning.org&oldid=69019830"