Softdata

Description

pulled from site's meta description

Firma SoftData Sp. z o.o. dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne, które służą do optymalizacji procesów informatycznych przedsiębiorstw. Zasadniczy nacisk kładziemy na dostarczanie dodanej wartości biznesowej dla naszych klientów i partnerów. Wszystkie nasze przedsięwzięcia prowadzimy kierując się innowacyjnością, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem w osiąganie zakładanych celów. Nasz sukces budujemy w oparciu o partnerską współpracę z klientami i [...]


This is an automatically generated AboutUs page for softdata.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=softdata.pl&oldid=42543935"