sMan.nl

About sMan.nl

Sman Register Valuators is meer dan tien jaar gespecialiseerd in waardering van ondernemingen en aandelenpakketten alsmede in 'claim valuation'. Sman Register Valuators treedt in veel gevallen op als deskundige ter beslechting van geschillen over waarde en prijs: als verschaffer van een reeel inzicht. De organisatie is onafhankelijk, niet gebonden aan andere zakelijke dienstverleners.[[Category:Bedrijfsverkoop Beëdigd Makelaar / Taxateur In Bedrijfsbelangen]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=sMan.nl&oldid=30942019"