sLovInsKo.cz

About sLovInsKo.cz

Slovinsko je středomořský stát na pomezí Balkánu a střední Evropy. Severníčást země zasahuje do jižníčásti Alp, východní oblast Prekmurje do Panonské nížiny a jihozápadní pobřežníčást zahrnuje i část Istrie, díky této geografi i je podnebí Slovinska středozemní na pobřeží, alpské v severních pohořích a kontinentální na východě. Slovinské pobřeží je krátké (47 km), ale půvabné.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=sLovInsKo.cz&oldid=34131160"