Orion Lyceum - Met elkaar de wereld en jezelf ontdekken!

Description

pulled from site's meta description

Het Orion Lyceum is de enige school voor Havo en Vwo in Breda waar iedereen elkaar kent en zichzelf kan zijn. Onze school heeft uniek onderwijs waarbij je naast de ‘gewone’ vakken, zelf dingen gaat onderzoeken vanuit je eigen interesse en passie. Zo ontdek je waar je talenten liggen.


This is an automatically generated AboutUs page for orioncollege.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.