octRooI.nl

About octRooI.nl

De Orde van Octrooigemachtigden is een groep beëdigde octrooideskundigen, die ondersteuning en advies geven ten aanzien van alle aspecten van octrooien en de daaraan verbonden rechten, waarbij professionaliteit, klantgerichtheid en integriteit voorop staan, met het doel te assisteren bij het verkrijgen en handhaven van rechtmatige bescherming voor technische uitvindingen en daarmee een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van ondernemend Nederland.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=octRooI.nl&oldid=27523578"