Mgharba.NL, een wereld van kennis, verrijking en ontspanning!

Description

pulled from site's meta description

Mgharba.NL, een wereld van kennis, verrijking en ontspanning! De site Mgharba.nl (voorheen MaghrebOnline.NL) is in februari 2000 opgericht door studenten die op internet de aandacht wilden vestigen op de negatieve berichtgeving in de media over de Marokkanen in Nederland. Doel van de site is om als een bron van informatie en een virtueel ontmoetingspunt te fungeren voor verschillende mensen uit de hele wereld met name Marokkanen/Moslims.


This is an automatically generated AboutUs page for mgharba.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=mgharba.nl&oldid=42988300"