Leerwereld - Leren lezen en rekenen

Description

pulled from site's meta description

Met leerwereld kunnen kinderen uit elke groep van school thuis leren, achter de computer veilig oefeningen doen om te leren rekenen, schrijven taal topografie lessen etc online lesmateriaal voor leraren en scholieren, dit is leer wereld online.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for leerwereld.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=leerwereld.nl&oldid=64276111"