Kompasskurs - din tankesmedja i etern

Description

excerpt from site's content

Kompasskurs din tankesmedja i etern Hur bemöter du själv en tiggare Gruppen presenterar sig själva som att man gör sociala experiment och sprider glädje Nyligen gjorde man ett socialt experiment som handlar om svenskarnas beteende gentemot tiggare Experimentet börjar på Stureplan men när man byter plats tar de...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for kompasskurs.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=kompasskurs.se&oldid=68721791"