killerdog.blogg.se - Bloggen handlar om dom så kallade kamphundsraserna. Där jag skriver om vad jag läst i tidningar eller hört om i medierna under dagen. Men ibland även andra hundrelaterade saker som jag hört eller läst om underdagen. Tar även upp saker som rör lagar och regler men även saker som jag själv har en uppfattning om. Men även mina tankar och funderingar. OBS:äger själv en hund som ingår i dessa kategorier raserna i han är pitbutt/staffe samt rottis. Skall också tillägga att jag har 2 barn samt 2 st katter som han går ihop med utan problem

Description

excerpt from site's content

Bloggen handlar om dom så kallade kamphundsraserna Där jag skriver om vad jag läst i tidningar eller hört om i medierna under dagen Men ibland även andra hundrelaterade saker som jag hört eller läst om underdagen Tar även upp saker som rör lagar och regler men även saker som jag själv har en uppfattning om...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for killerdog.blogg.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=killerdog.blogg.se&oldid=69501760"