Kaloriguide.se - Om kalorier, viktnergång, mat och hälsa

Description

excerpt from site's content

Kalorier vad är det Hur fungerar det i kroppen Nästan alla som vill gå ner i vikt räknar kalorier Men vad är kalorier egentligen och hur fungerar dessa när de tillförs kroppen genom maten Kalori är egentligen ingenting annat än en på förhand bestämd energienhet Till en början var en kalori ett mått på h...


This is an automatically generated AboutUs page for kaloriguide.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=kaloriguide.se&oldid=53845191"