kAm-coOrdinator.nl

About kAm-coOrdinator.nl

De ISO standaard ISO 14050 die een verklarende woordenlijst biedt ter ondersteuning van de ISO 14000 serie (milieumanagement) is volledig bijgewerkt (inclusief de laatste ontwikkelingen in het veld) en ook in het Nederlands beschikbaar.  Deze verklarende woordenlijst is ontwikkeld om heldere en consistente definities te krijgen van alle termen en concepten die worden gebruikt in alle standaarden en in alle beschikbare talen (Engels, Frans, Russisch, Arabisch en Spaans).Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=kAm-coOrdinator.nl&oldid=36013433"