Jura - Det Juridiske Fakultet – Københavns Universitet

Description

pulled from site's meta description

Foruden de klassiske juridiske felter er forskningen og undervisningen rettet mod den stigende internationalisering samt nye retlige discipliner.


This is an automatically generated AboutUs page for jura.ku.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=jura.ku.dk&oldid=40070640"