Psykoterapi genom videosamtal

Description

pulled from site's meta description

Internet Reflexion® erbjuder Dig ett helt nytt och alldeles unikt samtalskoncept: professionella - men samtidigt personliga - reflekterande, psykoterapeutiska och konsultativa samtal med hjälp av modern videosamtalsteknik. För privatpersoner kan videosamtalen vara life coaching, existentiella samtal eller psykoterapi (samtalsterapi). För företag erbjuds också professional coaching, yrkeshandledning, konflikthantering och etisk genomlysning.


This is an automatically generated AboutUs page for internetreflexion.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=internetreflexion.se&oldid=51618835"