Fundacja Sedeka

Revision as of 14:07, 12 April 2014 by WikiSysop (talk | contribs) (auto generate)(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Description

pulled from site's meta description

Aktywna działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, osób wykluczonych lub pokrzywdzonych przez los. W ramach Fundacji Sedeka, zakładając Grupę OPP, można realizować zadania pożytku publicznego, pomagać sobie i innym.


This is an automatically generated AboutUs page for Sedeka.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Sedeka.pl&oldid=59889374"