ReTsInformation.dk

Revision as of 08:04, 5 March 2013 by AboutUsBot (talk | contribs) (Meta-description fetched by J5 bot.)(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser. Der er på retsinformation.dk fra de enkelte lov- og beslutningsforslag etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets hjemmeside.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ReTsInformation.dk&oldid=23136848"