Kva.se is an academy of sciences, located in Sweden

Revision as of 08:10, 7 November 2013 by WikiSysop (talk | contribs) (migration import)(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Title

Kungl. Vetenskapsakademien

Description

En fristående, icke-statlig organisation med syfte att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Kva.se&oldid=27107043"