Iatp.org.ua

Revision as of 22:37, 9 November 2013 by WikiSysop (talk | contribs) (migration import)(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Title

IATP - Internet Access and Training Program in Ukraine

Description

Метою Програми Розширення Доступу та Навчання Iнтернет е сприяння поширенню iнформацii, будiвництву комп'ютерних мереж, спiлкуванню i спiвпрацi мiж цiльовою аудиторiею проекта в Украiнi та iх американськими колегами. IАТР надае випускникам урядових програм наукового та академiчного обмiну США унiкальну можливiсть отримати доступ до Iнтернет-ресурсiв та технологiй, корисних для професiйного розвитку i спiлкування з партнерами в США, Европi та Евразii. Програма також пропонуе широкий спектр тренiнгiв i можливостей користування Iнтернет для iншоi цiльовоi аудиторii проектy, яка визначаеться Вiддiлом Преси, Освiти та Культури Посольства США в Украiнi.

Цiль IАТР полягае у сприяннi i пiдтримцi демократii, публiчного i приватного секторiв партнерства, громадянського суспiльства через залучення громад молодих держав до свiтовоi iнформацiйноi iнфраструктури. На нинiшньому (другому) етапi, програма мае 5 основних задач, виконання який наблизить ii до цiеi мети:

Допомогти партнерським установам IАТР досягти належного технiчного та iнформацiйного рiвня для того, щоб мати можливiсть допомагати випускникам програм ЕСА та iншим користувачам (через тренiнги для персоналу цих установ);

read more

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Iatp.org.ua&oldid=30665410"