Fundacja Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie - Przekaż nam 1 % podatku

Description

pulled from site's meta description

Fundacja Hospicjum dla Dzieci jest organizacją powołaną, by objąć opieką domową nieuleczalnie chore dzieci i młodzież. Pomóż i przekaż 1% podatku!

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for hospicjum-podkarpackie.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=hospicjum-podkarpackie.pl&oldid=64048183"