Hallonketon - Ketoner som ökar fettförbränningen

Description

excerpt from site's content

Hallonketon Hallonketon Ketoner eller ketonkroppar är en nedbrytningsprodukt av fettsyror De bildas i levern när fettsyror bryts ned Den process varigenom detta sker kallas ketogenes När kroppen producerar mer ketoner än vid vila kallas det ketos Ketogenes är en central del av människans normala ämnesomsättnin...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for hallonketon.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=hallonketon.se&oldid=69790720"