FISA - Fundacja Inicjatyw Społeczno Akademickich

Description

pulled from site's meta description

Głównymi założeniami Fundacji FISA jest współpraca ze środowiskiem akademickim, wspieranie inicjatyw społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizacja konferencji naukowych oraz organizacja imprez kulturowych.


This is an automatically generated AboutUs page for fisa.org.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=fisa.org.pl&oldid=59142630"