Europejska Grupa Doradcza - szkolenia, programy certyfikujące kompetencje personelu, przygotowanie i rozliczanie projektów UE

Description

pulled from site's meta description

Europejska Grupa Doradcza-szkolenia otwarte i zamknięte w obszarze funduszy UE, zamówień publicznych, kurs rad nadzorczych, zarządzania, kompetencji osobistych. Usługi doradcze związane z pozyskaniem środków z UE

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for eurogrupa.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:zarzÄ…dzanie]]


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=eurogrupa.pl&oldid=68063017"