سایت مطالعات علوم ارتباطات

Description

pulled from site's meta description

سایت «مطالعات ارتباطات» به منظور ارتباط هر چه بیشتر بین متخصصان و علاقه مندان این حوزه با یکدیگر، آشنایی این افراد با آخرین اتفاقات و رویدادهای این حوزه و همچنین لزوم وجود سایتی مرجع و تخصصی برای رهایی از آشفتگی‌های موجود؛ به بهانه روز جهانی ارتباطات در تاریخ ۹۱/۲/۲۷ فعالیت خود را در اینترنت شروع کرده است.


This is an automatically generated AboutUs page for ertebatat.info. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ertebatat.info&oldid=51823622"