eKonOmsKa-mb.org

About eKonOmsKa-mb.org

V moderno opremljeni šoli z atraktivnimi programi in humanimi, dobro usposobljenimi kadri želimo v pozitivni klimi vzgojiti in usposobiti razgledane, odgovorne, humane in v prihodnost usmerjene ekonomske tehnike in maturante ekonomske gimnazije, ki bodo uspešni pri nadaljnjem študiju, konkurenčni na trgu delovne sile in uspešni pri vključevanju v moderne tokove domačega in svetovnega gospodarstva.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=eKonOmsKa-mb.org&oldid=34579539"