e-SenNik.info

About e-SenNik.info

Sen mara Bóg wiara - powiada madrosc ludowa. Sny cz3owieka sa czesto odbiciem przysz3osci. Nie mo?na ca3kowicie zanegowaa znaczenia snów i niech Was nigdy nie zmyli fakt, ?e trafiliscie na t3umaczenie snów, które nie pokrywa sie z wrózbami zawartymi na tej witrynie.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=e-SenNik.info&oldid=28307481"