Fundacja Dzieci Niczyje

Description

pulled from site's meta description

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.


This is an automatically generated AboutUs page for dzieciofiaryhandlu.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=dzieciofiaryhandlu.pl&oldid=41012528"