Teambuilding en entertainment

Description

pulled from site's meta description

Drum Cafe verzorgt wereldwijd interactieve drumsessies voor bedrijven op congressen, conferenties, bedrijfsfeesten, evenementen en festivals. In ons interactieve programma, waarbij iedereen een trommel of boomwhacker krijgt, worden muziek en ritme ingezet om mensen te inspireren, te motiveren en te verbinden.


This is an automatically generated AboutUs page for drumcafe.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=drumcafe.be&oldid=42844854"