Home

Description

pulled from site's meta description

Fundacja Niderlandzki Dom Polski istnieje od 2008 roku. Została założona z myślą o Polakach, którzy żyjąc w Holandii chcą mieć bezpośredni kontakt z rodakami, polską kulturą i językiem. Organizujemy imprezy edukacyjno-kulturalne, które gromadzą liczną, międzynarodową publiczność, dając wielokulturowej społeczności Holandii możliwość poznania Polski.


This is an automatically generated AboutUs page for dompolski.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=dompolski.nl&oldid=53613710"