discriminatie.nl - De landelijke vindplaats voor vragen, advies en klachten over discriminatie

Description

pulled from site's meta description

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.


This is an automatically generated AboutUs page for discriminatie.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=discriminatie.nl&oldid=51314912"