Produkter ... devolo AG

Description

pulled from site's meta description

dLAN® är ett produktnamn från det tyska förtaget devolo AG. Företaget startades i Aachen i Tyskland 2002 och är marknadsledande inom området Homeplug /Powerline med en marknadsandel på 55% här i Europa. Homplug/Powerline är en teknik för att överföra datatrafik (IP-trafik) över elnätet i ditt hem. Detta gör att man inte behöver dra Ethernetkabel genom hela huset eller lägenheten och man slipper därför borra håll i vägar och tak.


This is an automatically generated AboutUs page for devolo.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=devolo.se&oldid=40811200"