Welkom bij De Goudse Sportduikers "DGS"

Description

pulled from site's meta description

Duikverenigingen - Welkom bij De Goudse Sportduikers - Nederlandse Onderwatersport Bond NOB - Duikopleiding - , De Goudse Sportduikers (DGS) is een van de oudste duikverenigingen van Nederland, opgericht in 1960. Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 70 leden van zeer diverse pluimage. DGS is lid van Nederlandse Onderwatersport Bond, een overkoepelend orgaan, dat maandelijks een magazine (Onderwatersport) uitgeeft en onze belangen op hoger niveau behartigt. De NOB is zelf weer lid van CMAS, een wereldwijde organisatie. DGS is een zeer gezellige vereniging die het best valt te omschrijven als een grote familie.


This is an automatically generated AboutUs page for dGs-Gouda.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=dGs-Gouda.org&oldid=50414528"