Pincode Telenet International

Description

pulled from site's meta description

Pincode Telenet International is specialist in de verwerking van grote volumes digitale data. De modernste communicatietechnieken, zoals 0800/0900 telefoonnummers en internet, zorgen voor snelle en accurate verwerking. In combinatie met traditionele response-verwerking zoals antwoordkaarten gevolgd door scannen zorgt dit voor maximaal haalbare response!


This is an automatically generated AboutUs page for comfortcard.pti.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=comfortcard.pti.nl&oldid=43146395"