Historier om hjärtstartare

Description

excerpt from site's content

Spännande historier om hjärtstartare Meny Den första strömstöten dödade honom nästan de kommande två räddade hans liv Han är träffad skrek platschefen Jag såg på honom och sa han är död muttrade en annan som skakade sitt huvud förvånad En massiv strömstöt på volt av elektricitet hade precis passera...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for challenginguncertainties.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=challenginguncertainties.se&oldid=69652108"