Care For Life - Home

Description

pulled from site's meta description

Care For Life zet zich in voor chronisch, terminaal of levensbedreigend zieke kinderen, door ze te helpen vergeten dat ze ziek zijn. Wij streven naar mooie momenten en glimlachende gezichtjes, door het bieden van extra medische zorg en onderwijs voor kinderen die dat vanwege hun ziekte hard nodig hebben. Helpt u ons mee?


This is an automatically generated AboutUs page for careforlife.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=careforlife.nl&oldid=53359928"