Regis't, knelpunten opsporen en oplossen

Description

pulled from site's meta description

Regis't is universele internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten. Het systeem signaleert automatisch de knelpunten. Met deze knelpunten gaat u vervolgens aan de slag om maatregelen en actiepunten te bepalen. Vervolgens kunt u deze ook monitoren. Regis't wordt veel gebruikt voor de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie).


This is an automatically generated AboutUs page for c-monitor.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=c-monitor.net&oldid=43013143"