Kristen Vänster

Description

excerpt from site's content

Flöden mars av Finansministern ha låtit meddela att det ökande asyltrycket på Sverige gör att vi måste skära i biståndet Dessa pengar behövs nu för att finansiera det ökade flyktingmottandet Exakt hur nedskärningarna ska slå lämnar han åt biståndsministern att avgöra DAC-reglerna gör det möjligt fö...


This is an automatically generated AboutUs page for blogg.kristenvanster.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=blogg.kristenvanster.se&oldid=43170944"