bJerke-VentilAsJon.no

About bJerke-VentilAsJon.no

Bjerke Ventilasjon AS har som sin fremste oppgave å prosjektere og levere det komplette klimaanegg. Bjerke Ventilasjon AS har sentral godkjenning på alle relevante fagområder. Vår kvalitetsstyring er et svært viktig og gjennomgripende hjelpemiddel i vår måte å gjennomføre prosjektene på. På det teknologiske plan vil det være en fremtidig utfordring å opprettholde et godt inneklima med stadig strengere krav til energibruk.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=bJerke-VentilAsJon.no&oldid=28211228"