Van der Heide Autobedrijven

Description

pulled from site's meta description

De geschiedenis van Autobedrijf Van der Heide gaat terug naar 1921. Dit is het moment dat de eerste generatie Van der Heide begon met een reparatiebedrijf in Balk. Ondertussen zijn we al bij de derde generatie Van der Heide die in de autobranche zit.In de periode van 1921 tot heden is er veel veranderd binnen het Autobedrijf. Er zijn meerdere recessies geweest maar uiteindelijk is het bedrijf er steeds beter van geworden en heeft het bedrijf zelfs de mogelijkheden gevonden om te groeien. Deze mogelijkheid werd onder andere gevonden in het Volkswagen dealerschap die we in 1957 hebben verkregen. Een andere belangrijke uitbreidingen kregen we in 1994 toen we het Volkswagen dealerschap in Emmeloord konden krijgen. We zijn hier gestart met 8 medewerkers en uiteindelijk uitgegroeid naar ruim 20 personen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for autovdheide.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.



Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=autovdheide.nl&oldid=67423272"