Alingsås Judoklubb

Description

pulled from site's meta description

Alingsås Judoklubb "AJK" drivs sedan 1968 på ideell basis där medlemmarnas, tränarnas och föräldrarnas intresse för föreningen och sporten är den drivande kraften och motivationen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for alingsasjudo.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=alingsasjudo.org&oldid=70646995"