Aleksandra Gajek psycholog, trener, coach

Description

pulled from site's meta description

Autorskie, osadzone w praktyce szkolenia oraz skoncentrowane na celu, oparte na gestaltowskim "tu i teraz" spotkania indywidualne.


This is an automatically generated AboutUs page for aleksandragajek.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:Wrocław]][[Category:umiejętności]]

[[Category:umiejętności osobiste]][[Category:Dolnośląskie]][[Category:zarządzanie]]Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=aleksandragajek.pl&oldid=43129623"