e-Doktor (ZPL) - Zdravotnícky portál lekárov - ambulancie, lekári, nemocnice, zdravotnícke zariadenia

Description

pulled from site's meta description

e-Doktor (ZPL) - Zdravotnícky portál lekárov poskytuje zoznam zoznam ambulancii, zdravotníckych zariadení, organizácii, inštitúcii , pohotovostí, ošetrovateľských služieb - ich ordinačné hodiny a užitočné informácie pre pacientov.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Zpl.sk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Zpl.sk&oldid=64917033"