Aktualnosci

Description

excerpt from site's content

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG Strategiczny projekt badawczy A A A Stronę odwiedzono razy Aktualności Konferencja projektu ZiZOZap Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Politechniki Krakowskiej In...


This is an automatically generated AboutUs page for Zizozap.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Zizozap.pl&oldid=44823625"