AboutUs page for Zielony.org.pl

Description

excerpt from site's content

Na sesji Rady Miasta Krakowa czerwca I czytanie tragicznego projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon Św Jacka Twardowskiego zabudowa blokowiskiem Zakrzówka na obszarze pomiędzy ul Wyłom a św Jacka Przyjdźcie o godz na sesję Rady Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych aby pokazać że nie...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Zielony.org.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Zielony.org.pl&oldid=66128414"